Tin nổi bật

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tào Xuyên tổ chức Giao lưu dân vũ thể thao chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tào Xuyên tổ chức Giao lưu dân vũ thể thao chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tào Xuyên tổ chức Giao lưu dân vũ thể thao chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.
Đại hội Hội Nông dân phường Tào Xuyên lần thứ nhất, Nhiệm kỳ 2023-2028Đại hội Hội Nông dân phường Tào Xuyên lần thứ nhất, Nhiệm kỳ 2023-2028
Hướng dẫn khai thác, sử dụng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh HóaHướng dẫn khai thác, sử dụng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa
Phường Tào Xuyên tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi năm 2023.Phường Tào Xuyên tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi năm 2023.
UBND phường Tào Xuyên Tuyên truyền lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi.UBND phường Tào Xuyên Tuyên truyền lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi.